Protecció de dades

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L'informem que per a l'accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la veracitat, exactitud, autenticitat de les dades, RITA VERGÉS CAMPS. preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Secció de Política de Protecció de Dades.

És important, i atesa la recent normativa Europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU, llegeixi la Informació Bàsica. També deu saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

Informació bàsica sobre protecció de dades

RESPONSABLE: RITA VERGÉS CAMPS. 47645479J Plaça Salvador Dalí, 1 17488 Cadaqués Telfs: 972.258669 E-mail: detotimes@live.com
FINALITAT: Gestionar serveis a clients. En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder atendre les seves demandes, facturar aquests serveis o compres i poder enviar-li publicitat relacionada amb les seves àrees d'interès per qualsevol mitjà sigui postal, email o a través de mitjans de telefonia; així com, convidar-li a esdeveniments organitzats per l'empresa. 
LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim.
BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
DESTINATARIS: Excepte prescripció legal no cedim dades a tercers, solament a empreses informàtiques que ens permet la gestió ordinària d'aquests, o per imperatiu legal.
DURADA: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l'última contractació; sinó no és que vostè abans no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat d'aquests. O el prescrit en la legislació tributària.
QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats. 
L'usuari serà l'únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis del lloc web. 
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ("segona capa"), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per a poder exercir els seus drets.
MENORS D'EDAT: Els nostres serveis van dirigits a persones amb capacitat d'obrar i de totes les edats, per la qual cosa entenem que tenen l'autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat la utilització dels mateixos sigui per negligència o per culpa in vigilant, pugui ocasionar una responsabilitat extracontractual.
DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARC d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, així com el dret limitació i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: detotimes@live.com; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al Responsable del Fitxer de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.
Per a això, és necessari que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents
Documents:

- Fotocopia DNI
- identificació i representació suficient.
- Explicació i objecte de la reclamació.
- Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per a posar-nos en contacte amb vostè l'abans.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre en la nostra empresa estem tractant les seves dades personals. Per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.
També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades:
Nom de l'empresa i dades del representant d'aquesta.
Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions.
Petició clara, que no fa falta motivar.
Sempre podrà dirigir-se a l'autoritat de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si no són ateses les seves peticions. www.aepg.es


 

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top